Barnesikkerhet


Barn ser ikke alltid faren med å leke med snorene som henger løst i vinduet. For å unngå at det skal forekomme alvorlige ulykker der barn vikler en snor eller et kjede rundt halsen, er det innført en EU-standard om sikkerhet (EN 13120).

For å minimere risiko for kvelningsulykker, må alle snorer og tråder være utenfor barns rekkevidde. Små barn kan bli kvalt i løkken på snorer og kjeder på solskjermingen, og de kan også vikle snorer rundt halsen sin. Senger og andre møbler bør plasseres i god avstand fra vinduer med betjeningssnorer, og snorene skal ikke bindes sammen. Vær ekstra oppmerksom på at de ikke tvinner seg eller lager løkker.

Ansvaret for å overholde direktivet ligger hos deg som monterer produktet. Det sendes alltid nødvendige sikkerhetsprodukter samt monterings- og varselinformasjon sammen med alle våre produkter som betjenes med snor- og kjedetrekk. Ta kontakt med oss på epost kontakt@gardinmaker.no hvis sikkerhetsanordningen er mistet eller skadet.